PERGANTIAN ANGGOTA PPLN

Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 telah dilantik Bpk. Rudjimin sebagai anggota PPLN untuk menggantikan Bpk. Rully F. Sukarno.

Pelantikan dilakukan oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Paris Bpk. Agung Kurniadi.